📣📣📣 𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐢𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝟔 𝐓𝐔𝐎̂̉𝐈 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐀̂̀𝐔 𝐇𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐍 🎉🎉🎉
Nhà Tinh dầu có chương trình TẶNG QUÀ KHỦNG và bất ngờ cho đơn hàng có 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝟏.𝟐𝟗𝟗𝐤 với:
🎁 BỘ LAU NHÀ 360 độ trị giá 195k.
Hoặc
🎁 MÁY KHUẾCH TÁN BÀN LÀM VIỆC trị giá 250k.
Các đơn hàng được áp dụng từ 02/6-12/6/2021 🥳🥳🥳
Các bạn yên tâm sử dụng khi làm việc nhà mà vẫn thư giãn bằng các hương thơm tinh dầu và đặc biệt làm sạch không khí trong kỳ nghỉ dài ngày.
Ibox #Tinh_dầu_Hằng_Phan để chốt đơn liền tay nha mọi người ơi 😘
Love 💚
=============
📍 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐀̂̀𝐔 𝐇𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐍 – 𝐆𝐎̛̣𝐈 𝐍𝐆𝐀̀𝐍 𝐂𝐀̉𝐌 𝐗𝐔́𝐂🌻
☎️ 𝟎𝟗𝟖𝟐.𝟖𝟑𝟏.𝟎𝟐𝟖
🏡 𝟑𝟕 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 – 𝐏𝟒 – 𝐓𝐏.𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐮