Home/Tuyển dụng
Tuyển dụng2019-05-06T16:00:46+07:00

Tháng Mười 2021

Tháng Chín 2021

Tháng Bảy 2021

Tháng Sáu 2021

Tháng Ba 2021

Tháng Một 2021

1 chai tinh dầu thiên nhiên sử dụng được bao lâu?

By |Tháng Một 13th, 2021|Categories: Tin tức, Kiến Thức Tinh dầu|

- Có bao nhiêu giọt tinh dầu trong 1ml, 10ml, 30ml và 100ml? - Làm thế nào để chuyển đổi 1ml về giọt tinh dầu? - Tỉ lệ tinh dầu sử dụng trong một số phương pháp là bao nhiêu? - 1 chai tinh dầu sử dụng được bao lâu? 1ml, 10ml, 30ml và 100ml?

Go to Top